[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی وضعيت نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال ۱۳۸۰
عنوان مختصر ارمغان دانش
کد مقاله (doi) 1381
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: اگر چه مطالعات زيادی در زمينه اثرات نگرش مثبت به مذهب در سلامت روانی انجام نگرفته ولی شواهد نشان می‌دهد که نگرش مثبت به مذهب در تمام جنبه‌های زندگی بشر من جمله پيشگيری و کاهش فشارهای روانی، افسردگی و تمايل به استفاده از موارد مخدر و الکل نقش بسزايی دارد. اين پژوهش به منظور بررسی وضعيت نگرش وضعيت نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت. مواد و روش کار: اين پژوهش توصيفی- تحليل به صورت مقطعی در پاييز 1380 روی 771 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با روش نمونه‌گيری طبقه‌ای اجرا گرديد. در اين پژوهش سوالات مربوط به تعيين نگرش مذهبی دانشجويان از پرسشنامه دکتر خداياری فرد که روايی و پايايی آن قبلا مورد تاييد قرار گرفته است، استخراج گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری استفاده شد. يافته‌ها: حدود 16 درصد دانشجويان دارای نگرش مذهبی ضعيف، 29 درصد متوسط و 55 درصد قوی بوده‌اند. نگرش مذهبی دختران به طور معنی‌داری قوی‌تر از پسران بود. دانشجويان مقاطع تحصيلی بالاتر و همچنين دانشجويان با سنوات تحصيلی بيشتر از نگرش مذهبی ضعيف‌تری برخوردار بوده‌اند. نتيجه‌گيری: اجرای برنامه‌های کاربردی به منظور تقويت باورهای دينی و اعتقادات مذهبی در دانشجويان توصيه ميگردد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ظهور ،عليرضا- توكلي، علي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877