[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی اثر بخشی آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجويان
عنوان مختصر تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
کد مقاله (doi) 1385
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی دانشجويان انجام شده است. اين پژوهش از جمله پژوهشهای نيمه آزمايشی با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است و نمونه گيری آن به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفته است. به اين منظور، تعداد 20 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش در 10 جلسه مشاوره گروهی 1.5 ساعته شرکت کردند و يک هفته بعد از آخرين جلسه، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در اين پژوهش از دو پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه) و پرسشنامه تجربه معنوی غباری و همکاران (1384) به عنوان ابزار سنجش استفاده شد. پرسشنامه افسردگی بک برای سنجش ميزان افسردگی آزمودنی ها و سنجش تاثير آموزش ارايه شده، و پرسشنامه تجربه معنوی غباری و همکاران (1384) برای سنجش ميزان معنويت آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که تفاوت ميان گروه آزمايش و کنترل معنادار بوده است، يعنی مداخلات معنوی شامل دعا، بخشودگی، مراقبه متعالی، معنايابی، موجب کاهش افسردگی در دانشجويان دختر شده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معنويت، آموزش معنويت، افسردگی، تعالی معنوی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله بهرامي دشتكي، هاجر- علي زاده، حميد- غباري بناب، باقر- كرمي، ابوالفضل
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862