[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی اثر دعا بر سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان
عنوان مختصر پایش
کد مقاله (doi) 1385
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين مطالعه از نوع توصيفی است و به منظور تعيين اثر دعا بر سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش سرطان شناسی بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و بخش های مرکزی 1 و 2 انستيتو سرطان در سال 85-1384 انجام گرفته است. 360 بيمار مبتلا به سرطان، تحت شيمی درمانی که بيش از 20 سال سن داشته، از توانايی خواندن و نوشتن برخوردار بوده، از نوع بيماری خود آگاه بوده و جهت شيمی درمانی به مراکز آموزشی- درمانی منتخب مراجعه نموده و تمايل به همکاری داشتند در پژوهش شرکت داده شدند. سلامت معنوی با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزين و اليسون و دعا، با پرسشنامه دعا ساخته پولوما و پندلتون و مراويگليا اندازه گيری شد. نتايج نشان داد ميانگين نمره کل سلامت معنوی بيماران 14.36 ± 98.35 بوده و در سطح بندی سلامت معنوی، سلامت معنوی اکثر بيماران در محدوده بالا قرار داشت. يافته ها همچنين نشان داد نگرش نسبت به دعا در 52.2 درصد از بيماران مطلوب يا مثبت بود. نتايج يافته ها رابطه معناداری بين دعا و سلامت معنوی بيماران نشان داد (r=0.74, P<0.0001).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۹۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سيدفاطمي، نعيمه- رضايي، محبوبه- گيوري، اعظم- حسيني، فاطمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862