[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی
عنوان مختصر نشريه پرستاري ايران
کد مقاله (doi) 1386
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: يکی از شايع ترين بيماری های مزمن، سرطان بوده که عاملی تنش زا در ابعاد مختلف جسمی، روانی و معنوی است. دعا کردن می تواند منبع مقاومت در برابر اين بحران ها بويژه در بعد معنوی بوده و باعث ارتقای سلامت معنوی در اين بيماران گردد. هدف اين پژوهش تعيين ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی بوده است. روش بررسی: اين پژوهش از نوع مقطعی است. از پرسشنامه دعای (2002) Meraviglia و سلامت معنوی Paloutzian و (1982) Ellison استفاده شد. 360 بيمار مبتلا به سرطان که بيش از 20 سال داشته، از نوع بيماری خود آگاه بوده، از توانايی خواندن و نوشتن برخوردار بوده و تمايل به همکاری داشتند در اين پژوهش شرکت کردند. روش نمونه گيری از نوع مستمر بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين کل نمره سلامت معنوی و تناوب دعا در اين بيماران (98.35±14.36) و (94.5±12.98) بود. بين تناوب دعا کردن و سلامت معنوی اين بيماران ارتباط معنی دار و مستقيم وجود داشت. (p=0.001, r=0.61) بحث و نتيجه گيری: بين تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان ارتباط وجود دارد. لذا در مراقبت از اين بيماران بايد به مقوله دعا به عنوان يکی از راهکارهای ارتقای سلامت معنوی توجه شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رضايي، محبوبه- سيدفاطمي، نعيمه- گيوري، اعظم- حسيني، فاطمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877