[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی تاثير شفای معنوی (روحی) بر روند التهاب مفصل در Rat
عنوان مختصر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
کد مقاله (doi) 1382
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: نظر به عدم درمان بعضی بيماری ها و يا عوارض شناخته شده درمان های فعلی و تناقضاتی که در مورد تاثير درمان شفای معنوی در بيماران و حتی در مدل های حيوانی و آزمايشگاهی وجود داشت و به منظور تعيين تاثير شفای معنوی (روحی) بر روند التهاب مفصل، اين تحقيق روی Rat انجام گرفت. مواد و روش ها: اين تحقيق به روش تجربی بر روی تعداد 16 عدد Rat انجام گرفت. Ratها به طور تصادفی به دو گروه تقسيم و با رنگ قرمز و زرد مشخص شدند. در ناحيه قدام زانوی راست همه حيوانات پس از بيهوشی، با تزريق ماه التهاب زای F, C, A التهاب مزمن ايجاد گرديد. شفای معنوی به وسيله يک نفر پزشک در يکی از گروه ها (گروه آزمون) انجام گرفت. شفاگر از دور و با يک خواست درونی و قلبی از خدا برای نمونه ها به صورت دسته جمعی طلب بهبودی نمود. حرارت سطحی مفصل با ترموگراف در روزهای 1، 3، 7، 14 در سطح زانوی چپ و راست حيوان و نيز تغييرات قطر مفصل با کوليس پلاستيکی و نيز وزن حيوانات تعيين گرديد و با آماره Two-FACTOR ANOVA مورد قضاوت آماری قرار گرفت. يافته ها: تغييرات دمای مفصل در گروه شاهد بيش از آزمون بود و از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). ميزان تغييرات قطر زانوها در گروه آزمون کمتر ازگروه شاهد بود (P<0.05). افزايش وزن حيوانات در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد در تمام روزهای مورد مطالعه نيز به لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.001). نتيجه گيری و توصيه ها: شفای معنوی موجب بهبود روند التهاب مفصل و وزن حيوان Rat می گردد و اين تاييدی بر پديده درمان از راه دور می باشد. انجام تحقيقات مشابه توصيه می شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۲۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رضايي مقدم فريد,آزما كامران,بنكدار پيمان
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877