[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی خصوصيات روانسنجی مقياس بهزيستی معنوی در ميان دانشجويان
عنوان مختصر مطالعات روان شناختي
کد مقاله (doi) 1387
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصيات روانسنجی مقياس بهزيستی معنوی در ميان دانشجويان انجام شد. بدين منظور 521 دانشجو 209) پسر و 312 دختر) از بين دانشگاههای تهران انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد که پايايی بازآزمايی و همسانی درونی مقياس بهزيستی معنوی به ترتيب برابر با 0.85 و 0.90 است. پايايی خرده مقياس های بهزيستی مذهبی و بهزيستی وجودی نيز در حد مقبولی است. همچنين نتايج نشان داد مقياس بهزيستی معنوی روايی همگرا و واگرای مناسب دارد. نتايج تحليل عامل اکتشافی و تاييدی بيان کننده روايی سازه مقايس در ميان دانشجويان بود. از ديگر يافته های پژوهش اين بود که ميانگين نمره ها بهزيستی معنوی دختران به طور معنی داری بيشتر از پسران است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پايايی، روايی، بهزيستی، معنوی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دهشيري، غلام رضا- سهرابي، فرامرز- جعفري، عيسي- نجفي، محمود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862