[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ساخت مقياس تجربه معنوی دانشجويان
عنوان مختصر مجله روانشناسي (ويژه نامه روانشناسي و دين)
کد مقاله (doi) 1384
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهشگران درصدد تهيه ابزاری معتبر جهت سنجش و اندازه گيری تجربيات معنوی، مذهبی و عرفانی جوانان بودند. اندازه گيری تجربيات معنوی، امکان بررسی ارتباط بين معنايابی، سلامت روان و تجربيات معنوی را در گروههای مختلف بويژه جوانان فراهم می سازد. با داشتن چنين مقياسی امکان بررسی اثرات مداخله های درمانی برای افزايش و تسهيل تجربيات معنوی فراهم می گردد. پژوهشگران پس از مطالعه آثار صاحب نظران در عرفان اسلامی و غربی از قبيل آثار جلال الدين رومی، محی الدين ابن عربی، رادلف اتو، و مطالعه آيات و احاديث و بررسی تفاسير عرفانی، و آثار روانشناسانی مانند يونگ، جيمز، اريش فروم، و ويکتور فرانکل، به تهيه چارچوب نظری در مورد تجارب معنوی دست يافتند. پس از اين کوشش های اوليه، مصاحبه های ساختاری با دانشجويان و استفاده از پرسشنامه های موجود درباره معنويت برای تهيه نسخه اول پرسشنامه با 102 ماده، اقدام به عمل آمد. اين مقياس بر روی 331 نفر از دانشجويان دوره کاردانی و کارشناسی (155 پسر و 176 دختر) اجرا گرديد. ابتدا برای تعيين اعتبار درونی و يا توان تميز سوال ها از دو روش ضريب همبستگی هر سوال با نمره کل مقوله و تقسيم افراد به دو گروه 27 درصد بالا و پايين و مقايسه آنها در پاسخدهی به هر سوال استفاده شد. بر اين اساس تعداد 27 سوال، نامناسب تشخيص داده شد و حذف گرديد. سپس تحليل عوامل بر روی 75 ماده مقياس اجرا شد. در تحليل عاملی اوليه، 19 عامل با ارزش ويژه بالاتر از 1 بدست آمد. اما بر اساس ارزش ويژه بالاتر از 2 ونمودار شيب دار، 6 عامل انتخاب شدند و تحليل عوامل بعدی با محدود شدن به اين 6 عامل، صورت گرفت. بر اساس محتوای ماده های مربوط، 6 عامل به اين صورت نام گذاری شدند: "احساس رضايت و معنايابی"، "تاثير ارتباط با خدا در زندگی"، "شکوفايی و فعاليت معنوی"، "تجارب متعالی عرفانی "، "تجارب سلبی"، و "فعاليت های اجتماعی مذهبی".
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقياس سازی، تجربه معنوی، اعتقادات و باورها، ارتباط با خدا، قابليت اعتماد و اعتبار مقياس
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۶۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله غباري بناب، باقر- غلام علي لواساني، مسعود- محمدي، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855