[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مروری بر عوامل مرتبط با تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بر پايه تئوری رفتار منطقی
عنوان مختصر نشريه دانشكده پرستاري و مامايي
کد مقاله (doi) 1387
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کودکانی که در مراکز شبانه روزی مراقبتی و حمايتی زندگی می کنند، با تنش ها و مشکلات متعدد مواجه هستند. اين مشکلات، هنگامی که کودک وارد دوره نوجوانی می شود، به سبب حساسيت اين دوره تکاملی، به ايجاد تنش مضاعف در وی می انجامد. در اين مقطع، شناسايی مهارت ها و راهبرد های تطابقی موثر برای غلبه بر شرايط دشوار موجود می تواند نيازهای عاطفی نوجوان را پاسخ داده و به تکامل شناختی و روانی وی کمک نمايد. يکی از موضوعاتی که دراين گروه از نوجوانان، نياز به بررسی دارد، شناسايی راهبردهای تطابقی، ازجمله تطابق معنوی در آنهاست. به نظر می رسد فقدان چارچوب پنداشتی يا نظری مناسب، يکی از دلايلی است که مانع از انجام پژوهش در اين زمينه می گردد. بر اساس تئوری رفتار منطقی، نگرش و هنجارهای ذهنی نسبت به انجام يک رفتار که خود تحت تاثير عوامل خارجی قرار می گيرند، مهم ترين عوامل پيش بينی کننده انجام آن رفتار هستند. هدف از تدوين اين مقاله، پيشنهاد چارچوبی نظری بر پايه تئوری رفتار منطقی می باشد که عوامل خارجی شامل متغيرهای دموگرافيک (سن و جنس) و عوامل فردی (عزت نفس، خودکارآمدی و اميدواری) بوده و نگرش معنوی و هنجارهای ذهنی می توانند با تطابق معنوی نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی به عنوان رفتار مورد نظر در ارتباط باشند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تطابق معنوی، نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی، تئوری رفتار منطقی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رسولي، مريم- يغمايي، فريده
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877