[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی دين ورزی و سلامت رواني
عنوان مختصر تازه هاي رواندرماني
کد مقاله (doi) 1388
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The current essay contemplates on the relationship between religion and mental health. The nature of the course Psychology of Religion, lead not only to having specialized knowledge but also entering this area entails knowledge of theology, metaphysics, ethics, mythology, etc. Also the major undergoing issues in the psychology of religion are taken in to consideration. Following this matter, an attempt has been done to illustrate and to present mental health issues. To discuss the matters of religion and mental health, we should first express three matters: psychology of religion, health and mental health. Psychology of religion: It pursues the reasons for emersion of religion and its relationship with mental health. Religion: Religion has been formed according to a series of recognitions, understandings and conducts that God has postulated for human begin guidance. Health and mental health: Although this doesn’t mean the absence of disease, the person should possess special traits to be recognized a healthy one. At the end, the essay has surveyed the effect of religion on mental health and the results of psychological researches and outlooks have been used. It has been concluded that religious inclination and piety are effective to health and mental health. One point that has been neglected is that it can be claimed religion has no direct effect on health and what affect is religiousness and piety that has been described in this essay comprehensively.
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به بررسی اثر گرايش به دين بر سلامت روانی انسان می پردازد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفی است و در مرحله دوم امکان تحقيق نيمه تجربی يا شبه تجربی با تعيين دو گروه آزمايش و کنترل وجود دارد. پرسش اساسی پژوهش عبارت است از اينکه آيا دين و گرايش به آن بر سلامت روانی اثر دارد؟ در پاسخ به اين سوال تحقيقات پژوهشگران نشان داده است که کسانی که اعتقادات و باورهای مذهبی را در زندگی بيشتر عمل می کنند سلامت روانی بيشتری داشته‌اند. (راتر، 1990) همچنين فطرت، عقل و قلب به خصوص قلب سليم و نفس مطمئنه از مفاهيم بنيادی انسان شناسی در اسلام است که به موضوع سلامت روانی پرداخته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دين ورزی- سلامت روانی- نفس مطمئنه- قلب سليم
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مريم واعظي- دكتر محمد باقر كجباف
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877