[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی معنويت سازمانی و تاثير آن در خلاقيت کارکنان (رويکردی تطبيقی)
عنوان مختصر اخلاق در علوم و فناوري
کد مقاله (doi) 1386
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سرآغاز: معنويت سازمانی از جمله دريچه های نوينی است که در حوه رفتار سازمانی گشوده شده و هر روز علاقمندان بيشتری را جذب خود می کند. از ديگر سو به نظر می رسد استعداد جامعه ايرانی برای معنويت ورزی از ميانگين جهانی فزون تر است و اين مسووليت پژوهشگران عرصه مديريت را برای بهره گيری از اين ابزار کم هزينه جهت تداوی مشکلات سازمانی، مضاعف می کند و صد البته يکی از چالش های موجود سازمانهای کشورمان، خمودگی و سطح نازل خلاقيت و نوآوری در آنهاست. روش: در اين پژوهش با روش استقرايی فرضيه تاثير معنويت بر خلاقيت مورد آزمون قرار گرفته است؛ بدين منظور نمونه ای به حجم 108 نفر از کارکنان شاغل در محيط های مختلف کاری و با سطح تحصيلات متفاوت اخذ گرديد و داده های جمع آوری شده برای تحليل آماری به نرم افزار SPSS سپرده شد. نتيجه گيری: در نهايت وابستگی دو متغير معنويت و خلاقيت کارکنان در سطح اطمينان 99% تاييد شد. لهذا پيشنهاد می گردد تمسک به حبل معنويت جهت بهبود خلاقيت و رفع معضلات سازمان ها در دستور کار قرار گيرد و همانطور که در متن مقاله مستدلا تبيين گشته، تدين به دين حنيف، بهترين طريق برای معنوی تر شدن است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معنويت سازمانی، دين، الهام، خلاقيت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مقيمي، سيدمحمد- رهبر، اميرحسين- اسلامي، حسن
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855