[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران
عنوان مختصر روانشناسي معاصر
کد مقاله (doi) 1387
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی ميزان و رابطه معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران بود. بدين منظور از يک طرح پژوهشی توصيفی از تحليل رگرسيون استفاده شد. با روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای، نمونه ای شامل 397 پرستار (307 زن، 75 مرد) از بيمارستان های تهران انتخاب شدند. آنها چهار پرسشنامه معتبر معنويت و مراقبت معنوی، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی را تکميل کردند. نتايج نشان داد که پرستاران رضايت شغلی کم و در عين حال تعهد سازمانی متوسط و بالاتر از متوسط و همچنين احساس معنوی و مراقبت معنوی بالا و استرس شغلی بالاتر از متوسط داشتند. نتايج ضرايب همبستگی و تحليل رگرسيون حاکی از آن بود که استرس شغلی با سه متغير ديگر پژوهش رابطه منفی دارد. علاوه بر اين، معنويت، تعهد سازمانی و استرس شغلی پيش بين های معناداری (P<0.05) برای رضايت شغلی پرستاران بودند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضايت شغلی، معنويت، مراقبت معنوی، استرس شغلی، تعهد سازمانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله غلام علي لواساني، مسعود- کيوان زاده، محمد- ارجمند، ندا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862