[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی نقش تلويزيون در ايجاد و تقويت گرايشهای دينی دانشجويان (بررسی موردی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)
عنوان مختصر فصلنامه دانشگاه اسلامي
کد مقاله (doi) 1388
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش با هدف بررسی «نقش تلويزيون در ايجاد و تقويت گرايشهای دينی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان» صورت گرفت. در راستای هدف مذکور، به بررسی گرايشهای دينی در قالب پنج مؤلفه «رعايت ارزشهای اخلاقی، رعايت اصول دينی، رعايت احکام دينی، تقابل با جهل و خرافات، تقابل با تعصبات مذهبي» و سپس «نقش آموزه های تلويزيون» بر آنها پرداخته شد. نتايج تحقيق نشان داد که نقش آموزه های تلويزيون بر رعايت ارزشهای اخلاقی با ميانگين16/2، رعايت احکام دينی با ميانگين 91/1، تقابل با تعصبات مذهبی با ميانگين 80/1 و تقابل با جهل و خرافات با ميانگين 38/1 با اطمينان 95% از نظر دانشجويان کمتر از سطح متوسط بود و در مورد رعايت اصول دينی با ميانگين 66/2 بيشتر از سطح متوسط بوده است. همچنين در مورد نقش آموزه های تلويزيون در تقويت گرايشهای دينی، مواردی چون تاهل، جنسيت، ميزان تحصيلات، ميزان تحصيلات پدر يا مادر تاثيری نداشتند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله قنبر لائي، نيلوفر باقري رناني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862