[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی تاثير آموزش عرفان و معنويت بر سلامت روان دانش آموزان
عنوان مختصر فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثير آموزش عرفان و معنويت در افزايش سلامت روانی دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان منطقه 13 شهر تهران در سال تحصيلی 1387-1386 است. حجم نمونه طبق اصول علمی و فرمول تعيين حجم 120 نفر، با استفاده از روش نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب شد. از بين آنان کسانی که در پرسش نامه سلامت روان نمره بالا تری کسب کرده بودند، 60 نفر به صورت تصادفی از هر مدرسه انتخاب شدند. دانش آموزان يک مدرسه به قيد قرعه به عنوان گروه آزمايش و ديگری به عنوان گروه گواه منظور شدند. برای گروه آزمايش به مدت ده جلسه کلاس های آموزشی با رويکرد عرفانی و معنوی که اساس آموزش، شناخت «خطاهای شناختي» با استفاده از قصه های مثنوی مولوی بود، برگزار شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سلامت روان گلدبرگ (GHQ28) استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفی، شاخص های (فراوانی، ميانگين، انحراف معيار، کجی، کشيدگی و...) و به منظور آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی (تحليل کوواريانس و آزمون پيگردی LSD) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که آموزش عرفان و معنويت در افزايش سلامت روان و بهبود عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی و کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان تاثير دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معنويت، عرفان، سلامت روان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۰۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سيما اژدري فرد، پري- قاضي، قاسم- نوراني پور ،رحمت اله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862