[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟
عنوان مختصر مقالات و بررسيها
کد مقاله (doi) 1383
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله معنويت ازسازه هايی است که کاربرد پربسامد و مبهمی دارد و با دينداری گره خورده است. معنويت در قالب نوعی دينداری تجربه ای و شخصی از دينداری نهادينه با کارکردهای مشخص اجتماعی متمايز می شود. عقلانيت و تجربه گرايی مدرنيسم با تمايز ذاتيات و عرضيات دين و همگام با شکل گيری فردگرايی مدرن مصالحه را در معنويت يافت که نوعی روی آورد تجربه ای، گوهر شناختی، و فردی به دين با ماهيتی روانشناختی است. بر اين اساس صورتبنديهای روانشناختی به لحاظ نظری معنويت را به عنوان يک نظم دهنده وجودی عمل انسانی، صفت شخصيتی، نوعی هوش، و نوعی انگيزش در نظر گرفته اند. در اين مقاله ضمن نقد هر يک از روی آوردها به مفهوم معنويت، الگويی در تحليل مفهوم با تاکيد بر تعامل روح زمان و کارکردهای سازمان روانی انسان ارائه شده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله قرباني ، نيما
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862