[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نقش سلامت معنوی بر بهداشت روانی انسان
عنوان مختصر مجله دانش و تندرستي (ويژه نامه ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران)
کد مقاله (doi) 1389
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: روانشناسی بهداشت در سال های اخير اهميت زيادی برای نقش راهبرد های مقابله و سبک زندگی افراد در چگونگی وضعيت سلامت جسمانی و روانی آن ها قايل شده است. اين شيوه های مقابله توانايی های شناختی و رفتاری هستند که فرد به منظور کنترل نيازهای خاص درونی و بيرونی فشارآور به کار می گيرد. در مقابله مذهبی، از منابع مذهبی مانند دعا و نيايش، توکل و توسل به خداوند و ... استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثير دعا و نيايش بر بهداشت روانی انسان صورت پذيرفته است. مواد و روش ها: اين مطالعه با مروری بر مقالات متعدد صورت گرفته است. يافته ها: نيايش با خدا يکی از حقايق بسيار پر معنا و سازنده جنبه های مثبت انسانی و از اساسی ترين عوامل رشد و تعالی انسان است، امام صادق در اين زمينه فرموده اند: «چه چيز مانع می شود که هر گاه يکی از شما بر اثر مشکلی دچار غم و اندوه شد، وضو بگيرد سپس دو رکعت نماز بگذارد و بعد از نماز دعا کند.» در زمينه روانشناسی مذهب نتايج تحقيقات ويتر و همکارانش نشان داد که 20 تا 60 درصد متغيرهای سلامت روانی افراد بالغ توسط باورهای مذهبی تبيين می شود. در مطالعه ديگری ويلتيز و کريدر در يک نمونه 1650نفری با ميانگين سنی 50 سال نشان دادند که نگرش های مذهبی با سلامت روانی رابطه مثبتی دارند. پيش تر يونگ (1935) در جريان تحقيقات خود دريافت که دور شدن از مذهب و قطع رابطه با خدا و انديشه های غلط می تواند سبب ايجاد و تشديد اختلالات روانی در فرد شود. هم چنين بنابر نتايج تحقيقات کرال و شيهان (1989) نشان داده شد در باور به اينکه خدايی هست که موقعيت ها را کنترل می کند و مسوول روزی انسان هاست و با دعا کردن تا حد زيادی اضطراب ناشی از فقر، بيکاری، بيماری و ... به شيوه ای موثر کاهش می يابد. نتيجه گيری: نتايج اين تحقيقات که بيانگر ارتباط مثبت ميان باورهای مذهبی و دعا کردن با بهداشت روانی است می تواند رهنمودی برای برنامه سازان صدا و سيما باشد تا در برنامه های تلويزيونی، فيلم ها و سريال ها درباره اهميت باور های مذهبی به ويژه دعا در بهداشت روان بيش تر تاکيد کنند. هم چنين از آنجا که باور و اعتقاد ما مسلمانان بر اين است که دين اسلام به عنوان يک ايدئولوژی ارايه دهنده کامل ترين و سلامت سازترين سبک زندگی بشريت است و احکام و دستورات آن حوزه های وسيع اخلاقی، بين فردی، بهداشتی و اجتماعی را در بر می گيرد، لذا مطالعه علمی اثرات و نقش متغير های مذهبی در بهداشت روانی يک ضرورت اساسی به نظر می رسد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باورهای مذهبی، دعا، بهداشت روان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۰۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله موسوي لطفي، سيده مريم- غلامرضايي، شهرام- رييسي، فاطمه- حضرت منش ، فاطمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862