[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی کرامت از ديدگاه عرفان اسلامی و نظريه روان شناختی يونگ
عنوان مختصر ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي)
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين که آدمی نيروهای فراحسی دارد، از گذشته های دور در نزد نحله ها و اديان گوناگون امری پذيرفته، اما راه رسيدن به اين نيروها و دستيابی به آن عوالم نيز متعدد و متفرق بوده است. به طور کلی، صوفيه و به طور خاص لاهيجی، شارح گلشن راز، راهی کوتاه اما دشوار برای رسيدن به عالم فراحس پيشنهاد کرده اند که آن تصفيه باطن از غيرحق است؛ چون زمينه آماده شد، حقايق برای فرد کشف می شود. از ميان متاخرين، گوستاو يونگ ـ که روان شناسی مسيحی است ـ نيز با مطالعه ضمير خودآگاه و ناخودآگاه در انسان، کوشيده با زبان خود امکان رسيدن به اين عرصه را برای روح و روان آدمی تشريح کند؛ پس از آن که سالک (فرد) به اين جهان رسيد، در آنجا مقام می کند و در ظاهر و باطن رفتارش (ظاهری ـ معنوی) تحولاتی رخ می دهد که صوفيه از آن با عنوان «کرامت» ياد می کنند. کرامت نزد عرفا به فنای فی اله ختم می شود، به گونه ای که فرد در ظاهر و باطن خدايی می شود. موضوع اين پژوهش راه رسيدن به اين مرحله از نگاه عرفا و روان شناسان است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کرامت، نيروی فراحسی، عرفان اسلامی، مکتب روان شناختی يونگ، گلشن راز
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله پشت دار، علي محمد- عباس پورخرمالو، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855