[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی تاثير رشته تحصيلی بر ميزان دين داری دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسی
عنوان مختصر جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله تاکنون توسط انديشمندان عالم به دو نوع واقعيت اشاره شده است: واقعيت غيب و واقعيت مشهود. انديشمندان اديان ابراهيمی در مورد واقعيت غيب و رابطه آن با واقعيت مشهود با استناد به وحی الهی سخن می گويند. اين سخنان در دوران قبل از رنسانس در اروپا آنچنان با خرافات مخلوط شده بود که انديشمندان آن ديار را بر آن داشت تا صرفا به تجربيات خود اتکا کنند و فقط به واقعيت مشهود بپردازند. از اين رو مکتب دنياگرايی به عنوان يک ارزش به وجود آمد و علوم صرفا تجربی ملاک عقلانيت و مرجعی برای زندگی آنان گرديد. علوم جديد با عمدتا‌ نگرش اثباتی از ابزارها و وسايل عمده در صنعتی شدن و تجدد گرديد. در اين ميان از نظر کارکرد رشته جامعه شناسی نقش برجسته تری در جايگزينی اديان الهی به خود گرفت. بدنبال رونق تجدد اين علوم همراه با دست آوردهای خود در تمام جهان گسترش يافتند. در جامعه ما نيز نظام آموزشی، خصوصا در مقاطع عالی به همان شکل رواج يافت. پژوهش حاضر بر آن است تا تاثير تحصيل در دانشگاه را بر ميزان دينداری دانشجويان بسنجد، و به مقايسه تاثير تحصيل در رشته جامعه شناسی و ديگر رشته ها بر ميزان دينداری بپردازد. اين تحقيق همچنين به دنبال سنجش و کنترل متغيرهای زمينه ای بر ميزان دين داری دانشجويان نيز می باشد. تحقيق به صورت بررسی از نوع روند پژوهی و با استفاده از روش مقايسه ای پيش رفته با وسيله پرسشنامه اطلاعات خود را از نمونه ای از دانشجويان دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکی شيراز در رشته های مختلف به دست آورده است. نتايج که با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تحليل قرار گرفته است نشان می دهد که رشته های پزشکی، کشاورزی و جامعه شناسی بيشترين تاثير را بر دين داری دانشجويان به صورت منفی داشته اند و دانشجويان علوم انسانی کمترين اثر را پذيرا شده اند. هر چند به طور کلی علوم سکولار تاثير خود را بر دانشجويان می گذارند. يافته های ما حکايت از اين دارند که تنها رشته ای که دانشجويانش با دينداری کمتر از ديگر رشته ها وارد دانشگاه می شوند اما ديندارتر از آنچه بوده اند از دانشگاه خارج می شوند رشته هنر و معماری است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دنياگرايی، دينداری، جوانان، دانشگاه، رشته تحصيلی، رشته جامعه شناسی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله زاهد، سيدسعيد- صادقي، احمد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862