[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه دين داری و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستانی شهرستان يزد
عنوان مختصر فصلنامه تعليم و تربيت
کد مقاله (doi) 1384
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه دين داری و برخی متغيرهای دموگرافی با بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستانی شهرستان يزد انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 165 دانش آموز دبيرستانی (89 نفر دختر، 76 نفر پسر) بود که با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز پژوهش از طريق سه پرسش نامه اطلاعات فردی، پرسش نامه هويت شخصی و مقياس عمل به باورهای دينی (معبد) جمع آوری شد. نتايج پژوهش حاکی از آن بود که بين دين داری و بحران هويت و نيز بين پيشرفت تحصيلی و بحران هويت رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بين بحران هويت با متغيرهای ميزان درآمد خانواده، ميزان تحصيلات پدر و مادر رابطه ای مشاهده نشد. نتايج آزمون t نشان داد که بين دختران و پسران از لحاظ دين داری تفاوتی وجود ندارد ولی از لحاظ بحران هويت تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که دختران بحران هويت بيشتری دارند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دهشيري، غلام رضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862