[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی وضعيت دين داری در بين دانشجويان
عنوان مختصر مطالعات ملي
کد مقاله (doi) 1385
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله بررسی وضعيت دين داری در بين دانشجويان عنوان مقاله حاضر است. مدل مورد استفاده برای بررسی وضعيت دين داری، مدل پيشنهادی آقای شجاعی زند می باشد. روش تحقيق، پيمايش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جمعيت آماری 25092 نفر که حجم نمونه با فرمول نمونه گيری کوکران 400 نفر برآورد شده و پرسشنامه ها با روش نمونه گيری طبقه بندی متناسب با حجم بين دانشجويان توزيع گرديد. نتايج به دست آمده، نشانگر اين است که که ميزان پای بندی دانشجويان به ابعاد مختلف دين داری از پراکندگی قابل توجهی برخوردار است؛ به طوری که پاسخگويان در ابعاد اعتقادات دينی، اخلاق و تکاليف فردی، بيش ترين نمره و در عبادت جمعی، عبادت فردی و دانش دينی کم ترين نمره را اخذ کردند. همچنين دين داری دانشجويان با ترکيب همه ابعاد و متغيرهاف بيشتر به سمت متوسط ميل می کند، به طوری که دين داری 45.25 درصد از آن متوسط، 41.5 درصد کم و 13.25 درصد زياد می باشد. در ضمن سه نوع دين داری مبتنی بر شريعت، اجتماعی و باطنی با نسبت های 33.77، 28.32 و 37.91 در بين دانشجويان وجود دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انواع دين داری، ابعاد دين داری، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله شجاعي زند، عليرضا- شريعتي مزيناني، سارا- حبيب زاده خطبه سرا، رامين
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862