[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تحليل تطبيقی تاثير مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران
عنوان مختصر مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش با هدف تحليل تطبيقی اثر مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران انجام شده است. جمعيت آماری مورد پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شاهين شهر و خمينی شهر، در سال تحصيلی 1387 می باشند. روش تحقيق نيز از نوع توصيفی، علی مقايسه ای است. نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگين های ابعاد دينداری، سطح دينداری و اولويت های ارزشی در بين دو گروه دختر و پسر مهاجر (دانش آموزان شاهين شهر) و دختر و پسر بومی (دانش آموزان خمينی شهر) متفاوت و معنادار است. لذا به نظر می رسد مهاجرت به عنوان يکی از عوامل موثر در سطح و وضعيت دينداری بوده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وضعيت دينداری، مهاجرت، ابعاد دينداری، سلسله مراتب ارزشی
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله قربانيان، مهري- قاسمي، وحيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855