[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تحليل و نقد الگوی «تباين معرفت تربيتی با تعاليم ديني»
عنوان مختصر فصلنامه تعليم و تربيت
کد مقاله (doi) 1387
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين مقاله با توجه به نقش برجسته تحقيقات تربيتی در شناخت و هدايت فرآيند تربيت، به منظور زمينه سازی با هدف ايجاد تحول در روش شناسی متداول در اين عرصه، به بررسی انتقادی الگوی خاصی می پردازد که بر روند کنونی تحقيقات تربيتی مسلط است. بنابراين طرحواره کلان، پژوهش تربيتی تنها با بهره گيری از منابع معرفتی بشری (مانند عقل و تجربه) صورت می پذيرد و «تعاليم ديني» در هيچ يک از مراحل تدوين و اعتباربخشی به نظريات تربيتی و کاربست آنها نقش ندارند. التزام به اين نوع «تباين معرفتی با تعاليم ديني» در عرصه پژوهش تربيتی، به تکوين نظريه های تربيتی با محتوا و قالبی کاملا غير متاثر از تعاليم و ارزشهای دينی انجاميده است. اين نوشتار با تلقی «تعاليم ديني» به مثابه منبع معرفتی مستقل، برای ارايه برخی حقايق و واقعيتهای مهم به ويژه در زمينه تعليم و تربيت، اتکای تحقيقات تربيتی بر «الگوی تباين» را امری مساله ساز می داند. تحليل و نقد اين الگو بر ضرورت تحول در روش شناسی رايج در تحقيقات تربيتی و لزوم يافتن الگويی جايگزين برای آن تاکيد می کند. در مقاله حاضر به منظور ارزيابی انتقادی الگوی تباين و تضعيف سيطره آن بر روش شناسی پژوهش تربيتی، مهمترين مبانی فلسفی و کلامی اين الگو شناسايی شده اند که عبارتند از: اومانيسم معرفتی، اثبات گرايی، کثرت گرايی تباينی، تحويل دين به امری غيرشناختی و سکولاريزم. سپس با مروری بر انتقادات قابل توجه مطرح نسبت به اين مبانی، ترديدپذيری و ضعف آنها تبيين شده است. بنابراين، نه تنها می توان به جای «الگوی تباين» از الگويی ديگر برای روش شناسی تحقيق تربيتی سخن به ميان آورد؛ بلکه در صورت طراحی چنين الگويی بر مبنای امکان ارتباط معرفتی با تعاليم دينی، بايد روند فعلی پژوهش تربيتی، هم در سطح نظری و هم در عرصه کاربردی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گيرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش شناسی پژوهش تربيتی، نقد معرفت تربيتی سکولار، نسبت معرفت تربيتی و دين، تربيت غير دينی (سکولار)، مبانی فلسفی و کلامی تربيت سکولار
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله صادق زاده قمصري ، عليرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862