[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مروجان رفتارهای دينی: مطالعه موردی جمع های با رويکرد روان شناسی و عرفان
عنوان مختصر فصلنامه علوم اجتماعي
کد مقاله (doi) 1388
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله طی چند سال اخير، جمع ها يا کلاس هايی در سطح شهر تهران شکل گرفته که در آن ها شيوه های نوينی برای «چگونه بهتر زيستن»، آموزش داده می شود. در اين جمع ها که اساس شان بر پايه ديدگاه های گوناگونی از جمله روان شناسی و عرفان قرار گرفته است، افراد به دنبال آن هستند که ضمن تجربه نوعی احساس معنوی و روحانی، چگونگی دست يابی به راه های خوشبختی، موفقيت و کمال را به صورت توامان تجربه کرده و در عين حال، به آرامش روحی برسند. پژوهش حاضر در پی آن بوده که ويژگی ها و کارکردهای کلی اين جمع ها برای افراد شرکت کننده را مورد مطالعه قرار داده و مطابقت آموزه های آن ها را با رفتارهای نوين دينی بررسی کند. مبنای نظری اين پژوهش بر اساس نظريه های مطرح جورج زيمل، ماکس وبر و توماس لاکمن در حوزه جامعه شناسی دين سازمان دهی گشته و پژوهش با استفاده از روش های کمی و کيفی انجام شده است. بر اساس يافته های اين پژوهش، در مطالعه دو نمونه از جمع هايی که در سطح شهر تهران با رويکردهای روان شناسانه و عرفانی به فعاليت مشغولند، می توان آموزه ها و آيين های آنها را در قالب «رفتارهای نوين ديني» دسته بندی کرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رفتارهای نوين دينی، جامعه شناسی دين، عرفان، آموزه ها و آيين ها
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله باستاني، سوسن- شريعتي مزيناني، سارا- خسروي، بهناز
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862