[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟
عنوان مختصر مقالات و بررسيها
کد مقاله (doi) 1383
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله معنويت ازسازه هايی است که کاربرد پربسامد و مبهمی دارد و با دينداری گره خورده است. معنويت در قالب نوعی دينداری تجربه ای و شخصی از دينداری نهادينه با کارکردهای مشخص اجتماعی متمايز می شود. عقلانيت و تجربه گرايی مدرنيسم با تمايز ذاتيات و عرضيات دين و همگام با شکل گيری فردگرايی مدرن مصالحه را در معنويت يافت که نوعی روی آورد تجربه ای، گوهر شناختی، و فردی به دين با ماهيتی روانشناختی است. بر اين اساس صورتبنديهای روانشناختی به لحاظ نظری معنويت را به عنوان يک نظم دهنده وجودی عمل انسانی، صفت شخصيتی، نوعی هوش، و نوعی انگيزش در نظر گرفته اند. در اين مقاله ضمن نقد هر يک از روی آوردها به مفهوم معنويت، الگويی در تحليل مفهوم با تاکيد بر تعامل روح زمان و کارکردهای سازمان روانی انسان ارائه شده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله قرباني، نيما
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862