[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان
عنوان مختصر نامه علوم اجتماعي
کد مقاله (doi) 1387
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله جامعه شناسان و انديشمندان هر يک بسته به گرايشات فکری خود و با رويکردهای گوناگون به ارايه تيپ های مختلف دينداری پرداخته و رابطه آنها را با متغيرهای فردی و اجتماعی بررسی نموده اند. اين عده بر اين باورند که در عصر جديد برای مطالعه وضعيت دينداری بايد از دو شقی معمول دينداری و بی دينی گذر کرده و به جای آن از انواع متنوع گرايشات دينی صحبت کرد. اما شکل گيری انواع گوناگون دينداری مستلزم مقدماتی است که بررسی ويژگی های ساختاری تنها يکی از آن مقدمات می باشد. عناصر رابطه ای وجه ديگری در تعيين انواع دينداری است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. مقاله حاضر بر آن است که به منظور شناخت شرايط و زمينه های تعيين کننده اين تنوع، به بررسی رابطه ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای با انواع گرايشات دينی پرداخته و در اين رابطه به توضيح نقش هر يک در کنار ديگری بپردازد. جمعيت آماری تحقيق حاضر را دانشجويان شاغل به تحصيل (به دليل مواجهه بيشتر با محيط علمی و مدون) در نيمسال اول 1385-86 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران تشکيل داده اند. جمعيت نمونه 313 نفر بوده که به روش طبقه بندی متناسب توزيع شده است. تحليل يافته ها نشان داد که هر دو عامل ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای بر گرايش افراد به انواع دينداری موثرند اما نقش عوامل شبکه ای يا عناصر رابطه ای به مراتب چشمگيرتر می باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انواع دينداری، ويژگی های ساختاری، عناصر رابطه ای، شبکه روابط اجتماعی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله اعظم آزاده، منصوره- جدبابايي بهبهاني، زينب
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855