[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نگرش دينی و سلامت عمومی و شکيبايی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
عنوان مختصر : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
کد مقاله (doi) 1384
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پژوهش، بررسی رابطه ی نگرش دينی با سلامت عمومی و شکيبايی دانشجويان بود. مواد و روش کار: اين بررسی از نوع توصيفی است. آزمودنی های پژوهش 400 نفر از دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصيلی 81-1380 بودند که با روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب گرديدند. برای گردآوری داده ها پرسش نامه های سنجه ی دينداری، سلامت عمومی (GHQ) و شکيبايی به کار گرفته شد. برای تحليل داده ها از روش های آمار توصيفی، ضريب همبستگی پيرسون و ضريب همبستگی چند گانه بهره گرفته شد. يافته ها: يافته های پژوهش نشان دادند که نگرش دينی با اختلال در سلامت عمومی رابطه ی منفی و با شکيبايی رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنين ضريب رگرسيون نشان داد که از ميان چهار بعد متغير دينداری، بعد اعتقادی و بعد مناسکی بهترين پيش بينی کننده ها برای سلامت عمومی می باشند و بعد مناسکی بهترين پيش بينی کننده برای شکيبايی است. نتيجه گيری: بين نگرش دينی و سلامت عمومی و شکيبايی رابطه ی معنی دار وجود دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش دينی، سلامت عمومی، شکيبايی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله شريفي، طيبه- مهرابي زاده هنرمند، مهناز- شكركن، حسين
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862