[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نگرش مردم شهر اصفهان در مورد آسيب ‌های نظام اجتماعی ايران با تاکيد بر تحليل آسيب دين گريزی در جامعه
عنوان مختصر مجله جامعه شناسي ايران
کد مقاله (doi) 1381
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله يکی از عوامل مهم و موثر بر کارکرد مطلوب هر نظام، اعم از انسانی يا غير انسانی، به شناسايی آسيب های آن ارتباط دارد. اين شناخت پايه اصلی تعديل يا اصلاح آسيب ها تلقی می شود. بی توجهی به آسيب يک عنصر مشخص در هر نظام، نه تنها منجر به تشديد آن خواهد شد، بلکه بر اساس اصل ارتباط متقابل عناصر، به اختلال و ايجاد آسيب در ساير عناصر نظام خواهد انجاميد. اين موضوع می تواند تا آن جا پيش رود که آسيب های نظام متعدد و پيچيده شده، به نحوی که گردش کار نظام با اختلال جدی مواجه شود و در نهايت کليت آن را از کار بياندازد. لذا آسيب شناسی نظام های اجتماعی، اعم از خرد و کلان، برای اصلاح و بهبود پويايی آن ها لازم و حايز اهميت است. در اين مقاله نويسندگان می کوشند به شيوه ای تجربی، آسيب های نظام اجتماعی را به عنوان يک کل شناسايی کرده و با طرح نگرش مردم شهر اصفهان درباره شش موضوع قضايی- امنيتی، موقعيت روحانيت، مفاسد اقتصادی، دين گريزی يا روی آوری مردم به دين، ويژگی های مسوولان و مديران دولتی و اميد به آينده به آسيب شناسی نظام اجتماعی ايران پرداخته و راه کارهای حل يا تعديل آن ها را از نگاه مردم در جامعه آماری مورد مطالعه مشخص کند. همچنين ميزان تاثير آسيب های اجتماعی فوق در ايجاد نگرش دين گريزی بين مردم مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۸
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رباني خوراسگاني، علي- قاسمي، وحيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862