[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی هويت دينی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شيراز)
عنوان مختصر تحقيقات فرهنگي ايران
کد مقاله (doi) 1388
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هويت دينی به دليل ماهيت و محتوايی که دارد تقريبا مهمترين بعد هويت است که نقش بسيار تعيين کننده ای در هويت يابی افراد يک جامعه بازی می کند. می توان ادعا داشت تقويت اين بعد از هويت موجب دوام و قوام ساير ابعاد آن شود و از سوی ديگر، چالش در اين حوزه ميتواند زمينه ساز بحران در ساير ابعاد هويت شود. اين ادعا در جوامعی که دين رکن اساسی اداره آن را مشخص می کند، کاملا صادق است. مقاله حاضر که نتيجه پژوهشی تجربی در اين زمينه است، به دنبال بررسی ميزان احساس تعلق به هويت دينی و عوامل موثر بر آن است. جامعه آماری اين تحقيق، دانش آموزان مقطع سال سوم متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيراز هستند که نمونه ای 400 نفره شامل دختران و پسران مورد مطالعه را در بر می گيرند. نتايج نشان داده 88 درصد دانش آموزان دارای هويت دينی قوی هستند و تنها 4 درصد پاسخگويان، در اين حوزه دارای مشکل يا بحران هستند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بحران هويت، جهانی شدن، هويت، هويت دينی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله كلانتري، عبدالحسين- عزيزي، جليل- زاهدزاهداني، سعيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862