[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبيرستانی و پيش دانشگاهی ايران به جهانی شدن و تاثير آن بر ارزشها و هويت دينی و ملی آنان
عنوان مختصر نوآوري هاي آموزشي
کد مقاله (doi) 1383
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله يکی از چالشهای اساسی بشری در دو دهه اخير، مساله جهانی شدن و جهانی سازی است که بر هويت و نظام ارزشی مردم، به ويژه نوجوانان و جوانان، تاثيری عميق گذاشته است. در اين مورد دانشمندان غربی مطالعات فراوانی کرده اند اما، به دليل يک جانبه نگری نظريه های زيربنايی و فرهنگ بسته بودن ابزارهای پژوهشی آنها، نمی توان نتايج تحقيقات آنان را بدون توجه به مطالعات ملی در ساير فرهنگها، از جمله در فرهنگ ايرانی، پذيرفت و به کار بست. بر اساس اين، در پژوهش مورد بحث ما، بر نظريه پردازی در مقوله جهانی شدن و نظام ارزشی و هويت دينی و ملی، مقياسهای پژوهشی جديد (شامل ابزارهای سنجش نگرش به جهانی شدن، هويت دينی و ملی، نظام ارزشی، وضعيت روان شناختی، چگونگی فرزندپروری در خانواده، و سنجش برنامه ها و عملکردهای مدارس در موضوع جهانی شدن) طراحی و تدوين و روايی يابی و اجرا شده است تا بتوانيم به سؤالات تحقيق پاسخ دهيم. در اين تحقيق، که از نوع پيمايشی و تحليلهای همبستگی و علی- مقايسه ای است، با بررسی يک نمونه 4292 نفری از دانش آموزان پسر و دختر دبيرستانی و پيش دانشگاهی در شش استان مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، پنج هدف اساسی را در مورد سه نوع نگرش منفعل، مخالف، و فعال به پديده جهانی شدن در ميان دانش آموزان نوجوان و تاثير هر نگرش را بر هويت دينی و ملی آنان، با طرح پنج سؤال اصلی و شش سوال فرعی، دنبال کرده ايم تا برای شناخت راه و روشهای واکنش مناسب (واکنش فعال و معقول) در مقابل پديده جهانی شدن، زمينه سازيهای لازم را فراهم آوريم.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۸
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله لطف آبادي، حسين- نوروزي، وحيده
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862