[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی سطح دينداری و گرايش های دينی دانشجويان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اميرکبير)
عنوان مختصر مجله جامعه شناسي ايران
کد مقاله (doi) 1385
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين مقاله مبتنی است بر چارچوب نظری پيتر برگر که از منظر سازه گرايی اجتماعی به تبيين وضعيت دينداری و گرايش های دينی در جوامع در حال گذار می پردازد. با توسعه نهادهای مدرن در جوامع در حال توسعه نه تنها نسبت نهاد دين با ديگر نهادهای اجتماعی دستخوش تحول می شود، بلکه مجموعه آگاهی های همراه با نهادهای مدرن سطح و شيوه دينداری افراد را نيز تغيير می دهد. در اين مقاله سطح دينداری و گرايش های دينی دانشجويان فنی، به عنوان يکی از مهم ترين حاملان آگاهی مدرن (جهان بينی علمی با ذهنيت فنی)، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تجربی در اين مقاله حاکی از آن است که باورهای دينی دانشجويان در حد بالا و پايبندی آن ها به انجام دادن مناسک فردی دينی در حد متوسط به بالايی است، اما پايبندی آن ها به انجام دادن اعمال جمعی دينی در حد کم ارزيابی می شود. همچنين گرايش به دين خصوصی، برخورد گزينشی با دين و گرايش به تکثرگرايی دينی رواج زيادی بين دانشجويان دارد. به اين ترتيب، به نظر می رسد داده های تجربی تا حدودی مويد ديدگاه نظری مطرح شده در اين مقاله است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سازه گرايی، دينداری، تکثرگرايی، گزينش گری و ترجيح، دين خصوصی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله توسلي، غلام عباس- مرشدي، ابوالفضل
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862