[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی مولفه های معنای زندگی از منظر اسلام در کتاب های درسی دين و زندگی دوره متوسطه
عنوان مختصر مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)
کد مقاله (doi) 1389
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در عصر حاضر، بشر به لحاظ روحی و روانی بيش از گذشته مضطرب، افسرده و تنها به نظر می رسد و برای رهايی از اين حالت ها، به راه های گوناگون گريز از متن و واقعيت زندگی متوسل می شود. افزايش آمار خودکشی، طلاق، اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به مواد توهم زا، مصرف بالای داروهای آرام بخش و رشد روزافزون خشونت و جرايم، مويد اين مساله است. بهره مندی از امکانات مادی، تمام نيازهای انسان امروز را برطرف نساخته بلکه مشکلات روحی او را بيشتر و پيچيده تر کرده است. پرداختن به «معنای زندگي» يکی از موضوعاتی است که فلسفه ورزی و تامل در آن می تواند اميدبخش باشد. معنای زندگی يکی از مهم ترين موضوعات فلسفی، روان شناختی و دينی است که از چشم اندازهای گوناگون می توان به آن نگريست. دين نگاهی فرا دنيوی به زندگی دارد و انسان را به سوی ارزش هايی والاتر از حيات مادی محض دعوت می کند. راه تحقق و تعميق معنای زندگی نهادينه سازی سازه ها و مولفه ها معنای زندگی است که اين امر تنها از مجرای تعليم و تربيت امکان پذير است. با توجه به اهميت و نقش تعليم و تربيت در معنادار کردن زندگی برای افراد و نقش کليدی کتاب های درسی در انتقال مفاهيم، در اين پژوهش کتاب های دين و زندگی سه پايه در دوره دبيرستان بر اساس مولفه های معنای زندگی از نظر اسلام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. بنابراين هدف از انجام اين پژوهش تحليل محتوای کتاب های دين و زندگی پايه اول، دوم و سوم دبيرستان، به منظور تعيين ضريب درگيری دانش آموزان با محتوا و پرسش های کتب مذکور بوده است. برای اين کار، پس از مشخص کردن مولفه های مورد نظر به عنوان ملاک های تحليل و تعيين پاراگراف های هر درس به عنوان واحد تحليل، بر اساس روش رمی به تحليل محتوای متن و پرسش ها اقدام گرديد. نتايج تحليل حاکی از آن است که ميزان توجه به مولفه های معنای زندگی، در کتاب اول و سوم دبيرستان در حدی پايين تر از متوسط (ضريب درگيری پايين تر از يک) و کتاب دوم دبيرستان در حد بالاتر از متوسط (ضريب درگيری بالاتر از يک) بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معنای زندگی از منظر اسلام، تحليل محتوا، کتاب های دين و زندگی، دوره متوسطه
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله اسدپور، كبري- حسين چاري، مسعود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877