[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی جايگاه اعتکاف در آموزه های دينی و تاثير آن بر افزايش شادکامی (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه های يزد)
عنوان مختصر علوم اسلامي
کد مقاله (doi) 1388
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين تحقيق بررسی جايگاه اعتکاف در آموزه های دينی و تاثير آن بر افزايش شادکامی بوده است. بدين منظور يک مسجد از سه مسجدی که کليه دانشجويان دختر استان يزد در آن ها معتکف شده بودند به روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شد که شامل 129 نفر بود. دانشجويان طبق طرح شبه آزمايشی پيش آزمون، پس آزمون، قبل و بعد از اعتکاف از طريق آزمون شادکامی آکسفورد مورد ارزيابی قرار گرفتند. تحليل نتايج با استفاده از روش آزمون t دو گروه همبسته، نشان داد که شرکت در مراسم اعتکاف به طور معناداری باعث افزايش شادکامی می شود (01/0=). در نتيجه برنامه های مداخله ای که در اعتکاف انجام می شود شرايطی را ايجاد می کند که ميزان شادکامی معنوی افراد را افزايش می دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعتکاف، آموزه های دينی، شادکامی، دانشجو
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله فلاح، محمدحسين- نيك فرجام، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862