[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی علم و دين در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل
عنوان مختصر انديشه ديني
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله گذر از جامعه سنتی به جامعه نوين و تضعيف جايگاه دين در دوران مدرن، موجب شکل گيری معضلات نظری و اجتماعی در مورد جايگاه دين و رابطه آن با علم شده است. در اين پژوهش با استفاده از يک رويکرد طبقه بندی سه بخشی در رابطه علم و دين (تعارض، تمايز و تعامل)، به بررسی آرای انديشمندان کلاسيک معاصر علوم اجتماعی در باب رابطه، اين دو حوزه معرفتی پرداخته ايم. يافته های پژوهش نشانگر تغيير رهيافت های کلاسيک مبتنی بر تعارض، به سوی رهيافت های مبتنی بر تعامل علم و دين در نظريه های علوم اجتماعی است که به نوعی هم زيستی مسالمت آميز ميان مدرنيته و علم از سويی و دين در يک چارچوب تکثرگرايانه، از سوی ديگر، منجر شده است. اين [رهيافت] خود در بازنگری انديشمندان نسبت به نظريات دنيوی شدن [حايز اهميت] است
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله علم، دين، علوم اجتماعی، نظريه های کلاسيک جامعه شناختی، نظريه های مدرن جامعه شناختی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله موحد، مجيد- حميدي زاده، احسان
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877