[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی هويت مدرن دينی و طرح ناتمام روشنفکری تاملی در نظريات هويت ‌شناختی دکتر عبدالکريم سروش
عنوان مختصر مطالعات ملی
کد مقاله (doi) 1383
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقاله‌ی حاضر در پی تبيين مفهوم و منزلت هويت، در آرای معرفت‌شناختی دکتر عبدالکريم سروش، به‌عنوان يکی از روشنفکران دينی در ايران معاصر است، و فرض اين است که هويت‌ها اغلب مولود معانی و تعابير روشنفکران و انديشمندان است و در قالب‌هايی که آن‌ها تعبيه می‌کنند ساخته و پرداخته می‌شود. نگارنده، به جست‌وجو‌ی معنای هويت و مبانی نظری شناخت هويت در آرای ايشان پرداخته و به اتکای يافته‌های خود، عناصر و دقايق گفتمان وی را تبيين و مولفه‌های هويت ايرانی را در نگاه او مشخص می‌کند. بر اين اساس، پاسخ سروش به چرايی بحران هويت در ميان ايرانيان، و راهبرد وی برای برون‌ رفت از آن نيز تبيين شده و نگارنده را در نقد طرح فکری و چارچوب‌های معرفتی او ياری می‌کند. نقدی که بيش‌تر بر تناقضات درونی طرح او تاکيد دارد و شناخت او را از مولفه‌های هويت ايرانی و رويکرد نظری‌اش، ارج می‌نهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله پورسعيد، فرزاد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862