[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان
عنوان مختصر مجله علوم رفتاري
کد مقاله (doi) 1387
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اين تحقيق با هدف تعيين رابطه بين اهميت دادن به نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه و افراد غير شاغل در دانشگاه انجام شده است. روش: جامعه آماری اين تحقيق کارکنان دانشگاه و افراد عادی غير شاغل در دانشگاه بود. 300 نفر (150 نفر از کارکنان دانشگاه و 150 نفر از افرادی که در دانشگاه شاغل نبودند) به صورت فردی و در دسترس انتخاب و پرسشنامه های جهت گيری مذهبی آلپورت و سلامت عمومی گلدبرگ را تکميل کردند. داده های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری خی دو و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: مقايسه نتايج بدست آمده بين نمونه مورد بررسی در کارکنان دانشگاه و افراد خارج از دانشگاه در رابطه با اهميت دادن به خواندن نماز، بيانگر وجود تفاوت معنادار (P<0.01) بين آنها است. بعلاوه جهت گيری مذهبی در کارکنان دانشگاه بيشتر درونی ولی در افراد خارج از دانشگاه، بيشتر بيرونی است. همچنين در کارکنان دانشگاه، نشانه های جسمانی، اضطراب و بيخوابی، نارسايی در عملکرد اجتماعی و افسردگی کمتر و سلامت روانی بطور کلی بهتر از افراد خارج از دانشگاه است. نتيجه گيری: با توجه به نقش نماز و جهت گيری مذهبی در سلامت روان، بنظر می رسد مسوولين فرهنگی جامعه، به ويژه مسوولين فرهنگی دانشگاه، بايد به آن توجه ويژه نمايند و برنامه های خاصی در اين راستا پيش بينی کنند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نماز، جهت گيری مذهبی، سلامت روان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله آقاياني چاوشي اكبر*,طالبيان داوود,طرخوراني حميد,صدقي جلال هما,آزرمي هاله,فتحي آشتياني علي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877