[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی عوامل مرتبط با ميزان شرکت کارکنان در نماز جمعه
عنوان مختصر مجله علوم رفتاري
کد مقاله (doi) 1387
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در فرهنگ اسلامی نماز جمعه دارای جايگاه و اهميت ويژه ای است. لذا بررسی و آسيب شناسی اين فريضه، امری مهم و اساسی است. بر اين اساس تحقيق حاضر با اين هدف انجام شد که عوامل مرتبط با ميزان شرکت کارکنان يک واحد نظامی در نماز جمعه را شناسايی نمايد. روش: روش تحقيق زمينه يابی (پيمايشی) است. ابـزار مـورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و سنجش متغيرها، پرسش نامه محقق ساخته با ابعاد مشخصات دموگرافيک، وضعيت شرکت در نماز جمعه و عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با شرکت در نماز جمعه بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان يک واحد نظامی در کشور بودند که تعداد 1205 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای بود. يافته ها: دو عامل «نگرش و اعتقاد به نماز جمعه» و «ميزان تقيدات مذهبی افراد» بيشترين تاثير را در شرکت يا عدم شرکت در نماز جمعه داشت. همچنين ميزان شرکت در نماز جمعه با جنسيت، سابقه جبهه، سابقه جانبازی و نوع عضويت کارکنان ارتباط داشت. نتيجه گيری: افزايش تقيدات مذهبی، تلاش برای بهبود نگرش و افزايش اعتقاد نسبت به نماز جمعه، انجام اقداماتی در جهت فراهم سازی تسهيلاتی برای شرکت افراد به صورت خانوادگی و در قالب گروه های همکاران، هم محلی، هم مسجدی و ساير گروه ها در نماز جمعه و فراهم سازی تسهيلات تردد رايگان و راحت به نماز جمعه، می تواند موجب افزايش ميزان مشارکت افراد در نماز جمعه شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نماز جمعه، کارکنان‏
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله احمدي نوده خدابخش*,بيگدلي زهرا,رييسي فاطمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862