[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Methods of measuring personality from religion and psychology perspective
عنوان فارسی ۶روش های سنجش شخصيت از منظر دين و روان شناسی
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1386
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Among major factors involved in the interpretation of approaches relating to study of personality are "various methods of personality measurement" and "study of various dimensions of personality". Accordingly، one of main issues in association with "difference among models" is methods and models of collecting data which، in turn، can be treated as a basic factor affecting formation of "psychological school of thoughts" and "research approaches of Islamic scholars" as well. In categorization of various methods of acquiring cognition، four main methods namely "experimental"، "intellectual"، "traditional"، and "witnessed" can be identified. This research has been done based on both library and content analysis methods with which some psychological texts written by Islamic scholars and methodological issues posed by western theory makers of personality have been consulted. Also، it discusses on methods of personality measurement available in three main personality schools of thought – psychoanalysis، traits، and humanism – as well as three major Islamic approaches about human – traditional، intellectual، and mystical – and then، describes and addresses briefly methods and tests relating to such approaches. Following this، in addition to analyzing and synthesizing results found in respective methodologies، some solutions have been provided for modern psychological studies in area of religion.
چکیده فارسی مقاله روشهای مختلف سنجش و بررسی ابعاد مختلف شخصيتی، دو عامل عمده در تفسير رويکردها در مطالعه شخصيت ميباشد. براين اساس يکی از مباحث مهم در تفاوت مدلها، در استراتژی تحقيق، روشها و مدلهای جمعآوری دادهها ميباشد که اين تغيير نگرشها عامل اساسی شکلگيری مکاتب روانشناسی و رويکردهای مطالعاتی انديشمندان اسلامی ميباشد. در تقسيمبندی موجود درباره روشهای مختلف تحصيل شناخت، چهار روش عمده تجربی، عقلی، نقلی و شهودی مورد تأکيد قرار گرفته است. اين تحقيق بر مبنای روش مطالعات کتابخانهای و به شيوه تحليل محتوا در متون انسانشناختی دانشمندان مسلمان و مباحث روششناختی نظريهپردازان شخصيت در روانشناسی غربی انجام شده است. از روشهای سنجش شخصيت در سه مکتب عمده مطالعه شخصيت؛ يعنی روانتحليلگری، صفات و انسانگرايي؛ و سه رويکرد عمده مطالعات اسلامی درباره انسان، يعنی رويکرد نقلی، عقلی و عرفانی گزارشی ارائه شده و سپس به توصيف و تبيين اجمالی روشها و آزمونهای مربوط به اين رويکردها ميپردازد. در ادامه به بررسی، تحليل و ترکيب نتايج مطرح شده در روششناسی پرداخته و راهحلهايی را برای مطالعات نوين روانشناسی در حوزه دين بيان ميکند
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Psychology, Personality, Measurement, Psychoanalysis, Traits, Humanism, Inspiration, Intellect, Mysticism
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش شناسی، شخصيت، سنجش، روانتحليلی، صفات، انسانگرايی، وحی، عقل و عرفان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ابراهيم نيك صفت
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862