[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی A study of relationship between religious attitude and mental health among students of Isfahan Girls' High Schools
عنوان فارسی رابطه بين نگرش مذهبی و سلامت روانی در بين دانش آموزان دبيرستان های دخترانه اصفهان
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1387
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Cognitive، personal، and social variables play a vital role in the clarification of relationship between religious attitude and mental health. Yet، this has been rarely considered empirically. Thus، the present research deals with this topic in Isfahan Girls' High Schools. To do this، it was assumed that there is a relationship between religious attitude and mental health of girls at high schools. Methodology used is descriptive. Research sample is composed of 100 girls studying at disciplines "Experimental Sciences"، "Humanities" and "Mathematics and Physics". These students were randomly selected from 5 high schools. To collect needed data for analysis، Religious Attitude Test (including 18 3-points questions) and General Health Questionnaire (GHQ) were applied. In order to analyze data، descriptive statistics and Pearson's correlation coefficient along with SPSS software (version 13) were utilized. Findings indicate that there is a relationship between religious attitude and "anxiety and social dysfunction". Also، there is no significant relationship between religious attitude and "somatization and depression". Finally، it was concluded that there is a direct relation between religious attitude and mental health. Further research is needed to study generalizability rate of these findings.
چکیده فارسی مقاله نقش متغيرهای شناختی، شخصيتی و اجتماعی در تبيين رابطه بين نگرش مذهبی و سلامت روانی از اهميت ويژه ای برخوردار است، اما کمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدين منظور در اين پژوهش به بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روانی پرداخته شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بين نگرش مذهبی و سلامت روانی دانش آموزان دختر دبيرستانی بوده و فرضيه اصلی تحقيق اين است که بين نگرش مذهبی و سلامت روانی دانش آموزان دختر دبيرستانی رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی 100 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستانی که در رشته های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و رياضی فيزيک در سال تحصيلی 85-84 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه گيری تصادفی ساده از ميان پنج مدرسه انتخاب گرديدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 18 سؤال، سه گزينه ای) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای سنجش ملاک های سلامت، شامل جسمی سازی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و داده های به دست آمده با روش آمار توصيفی و ضريب همبستگی پيرسون با استفاده از نرم افزار (SPSS-13) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد که بين نگرش (r = -0/23)، همچنين بين نگرش مذهبی و اضطراب(r = -0/20) ومذهبی و سلامت روان در سطح معناداری (pاختلال در کارکرد اجتماعی (r = -0/21) <0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بين جسمی سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی داری ديده نشد. ضرايب همبستگی منفی بدين معنی است که هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، علائم بيماری کمتر و درنتيجه سلامت روان بيشتر است. به طور خلاصه می توان گفت يافته های اين پژوهش بيانگر آن است که نگرش مذهبی با افزايش سلامت روان در رابطه است. پژوهش های آينده لازم است ميزان تعميم پذيری اين يافته ها را بررسی کنند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Religious attitude; Mental health; High schools girls
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، سلامت روانی، دانش آموزان دختر دبيرستانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكترمحمد باقر كجباف ، حفيظ اله رئيس پور
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862