[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Worship and the prayer based on behavioristic approach
عنوان فارسی نيايش و نماز براساس رويکرد رفتاری نگر
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1387
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The present study aims to answer two main questions: 1. Can behavioristic approach explain the prayer like other human's activities? 2. Is the explanation of the prayer based on behavioristic approach compatible with Quran verses and narrations of Imams (PBUH) In order to generalize behaviorism to religious topics (e.g. the prayer) and explain what and how it should be trained، the study is considered as a step towards experimentation of Islamic psychology issues. Firstly، it deals with the principles and fundamentals of two important approaches of behaviorism، namely "Classical Conditioning" and "Factor Conditioning"، are shortly discussed. Afterwards، Quran verses and narrations of Imams (PBUH) are consulted to confirm these psychological principles. Finally، compatibility between fundamentals of behavioristic approach and Quran verses and narrations of Imams (PBUH) are emphasized and thus mentioned questions will be replied. Accordingly، the prayer – similar to other human's behaviors – is a function of behaviorism principles، and this is consistent with the verses of Quran as well as Islamic narrations. In conclusion، it is indicated that behaviorism، as a school of thought، has not psychological universality، and like other psychological schools only examines some of human's aspects.
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش درصدد پاسخگويی به دو سؤال عمده می باشد که عبارت است از: 1. آيا رويکرد رفتارگرايی در روان شناسی، نماز را می تواند همانند ساير رفتارهای انسان تبيين کند؟ 2. آيا تبيين نماز براساس رويکرد رفتارگرايی منطبق با آيات قرآن و روايات ائمه(ع) است؟ روش پژوهش کتابخانه ای و آرشيوی است، اين مقاله گامی در جهت گسترش و تعميم رويکرد رفتارگرايی در رابطه با موضوعات دينی (در موضوع نماز) است. هدف مقاله تبيين روان شناختی چرايی و چگونگی رفتار نمازآموزی است. اين پژوهش گامی جهت تجربی کردن مباحث روان شناسی اسلامی است. در اين مقاله اصول و مبانی دو رويکرد اصلی و مهم رفتارگرايی يعنی شرطی سازی های کلاسيک و عاملی به طور خلاصه بيان و در ادامه، آيات و روايات ائمه(ع) که به نوعی مؤيد اين اصول است مطرح شده است و درنهايت، با تعريف و تاييد اين نکته که نماز همانند ساير رفتارها قابليت تبيين براساس اصول رفتارگرايی را دارد و آيات و روايات ائمه نيز مؤيد اين مسئله است، به دو پرسش فوق پاسخ داده و نتيجه گرفته است که نماز مانند ساير رفتارها تابع همان اصول رفتارگرايی است و اين مسئله منطبق با آيات قرآن و روايات اسلامی است. در خاتمه اشاره می شود که رفتارگرايی به عنوان يک مکتب، جامعيت روان شناختی ندارد و مانند بقيه مکاتب روان شناسی، فقط به بعضی از ابعاد انسان می پردازد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله The prayer; Psychology; Behaviorism; Classical conditioning; Factor conditioning
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نماز، روان شناسی، رفتارگرايی، شرطی سازی کلاسيک، شرطی سازی عاملی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مجيد مهرمحمدي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862