[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Monotheist Integrated Therapy as a Religious Approach in Psychotherapy
عنوان فارسی درمان يکپارچه ی توحيدی، رويکردی دينی در درمان اختلالات روانی
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1388
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is to introduce a therapy model. This model، called monotheist integrated therapy، is a multimodal and comprehensive therapy that is suggested for curing anxiety disorder، personality disorder، drug dependence disorder، and misbehavior disorder. In this model، different psychotherapy techniques in monotheist-spiritual teachings of Islam are manipulated to nurture certain values in a person that can build his personality. Today، the Islamic society needs a therapy system based on psychological and religious teachings. That is because، when the therapy system is coordinated with the cultural background، values، and beliefs of one from one side، and the divine teachings of religions، especially monotheism and deep and sincere connection with God، from the other side، and is used along with different approaches of psychotherapy، the effectiveness of therapy will dramatically increase. That is because monotheism is the most influential factor on the cohesiveness and integration of one's personality.
چکیده فارسی مقاله هدف، معرفی يک الگوی درمانی است. اين الگو که درمان يکپارچه ی توحيدی ناميده می شود، درمانی چندوجهی و جامع است که برای درمان اختلالات خلقی و اضطرابی، اختلالات شخصيت، اختلال وابستگی به مواد و اختلال رفتارهای نابهنجار پيشنهاد می شود. در اين شيوه تلاش می گردد با ادغام فنون مختلف روان درمانی در آموزه های توحيدی ـ معنوی اسلام، ارزش هايی در فرد احيا گردند که توان يکپارچه سازی و انسجام بخشيدن به کل شخصيت فرد را داشته باشند.امروزه، جامعه ی اسلامی، به شدت، نيازمند يک نظام درمانی مبتنی بر آموزه های معنوی و دينی است؛ زيرا وقتی از يک سو، نظام درمانی با پيشينه ی فرهنگی، ارزش ها و باورهای مراجع هماهنگ باشد و از سوی ديگر تعاليم الهی و معنوی اديان، به ويژه، مؤلفه ی اساسی توحيد و ارتباط عميق و صميمانه با خداوند متعال با يافته های رويکردها و فنون مختلف روان درمانی ادغام گردند،کارآمدی و پايداری درمان افزايش چشمگيری خواهد يافت؛ زيرا عنصر توحيد بيش از هر عامل ديگری توان انسجام بخشی و يکپارچه سازی شخصيت را دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله psychotherapy, integrated approach, religious psychotherapy, Islamic counseling, spiritual psychotherapy
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روان درمانی، رويکرد يکپارچه نگر، روان درمانی دينی، يکپارچگی توحيدی، مشاوره ی اسلامی، روان درمانی معنوی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر محمد حسين شريفي نيا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877