[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی An Inquiry into the Role of Faith and Hope in Life and its Effects on Man's Mental Health
عنوان فارسی تأملی بر سازوکار ايمان و اميد در زندگی و تأثير آن بر سلامت روان انسان
عنوان مختصر مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1389
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله A faithful individual does not consider life to be futile and aimless; he moves ahead towards his goals with motive. There are numerous instructions concerning hope and despair in the Quran and traditions. This article aims to study، according to the Islamic texts، the effects of hope on man's mental health. The research has been done in a descriptive way and the factors which result in hope and boost it in life have been studied in religious texts. The findings of the research showed that factors like peace of mind، positive thinking، increasing compatibility with the environment، decrease of fear and agitation and promotion of the capacity of encountering the events and a few other basic beliefs which give rise to hope are by themselves influenced by belief in God and religious self-belief.
چکیده فارسی مقاله فرد با ايمان زندگی را پوچ و بی‌هدف نمی‌داند، بلکه با انگيزه به سوی هدف‌های خود می‌رود. در متون اسلامی و به وي‍ژه در قرآن و احاديث دستورهای فراوانی در مورد اميد و نااميدی آمده است. هدف اين مقاله بررسی آثار اميد در زندگی و تأثير آن بر سلامت روان انسان با توجه به متون اسلامی و با روش توصيفی است. يافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی مانند آرامش روحی ، خوش بينی، افزايش سازگاری با محيط، کاهش ترس و اضطراب، افزايش ظرفيت مقابله با حوادث و چند اعتقاد اساسی ديگر که باعث اميد می‌شود، خود تحت تأثير اعتقاد به خداوند و خودباوری دينی است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله hope, faith, man's mental health
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اميد- ايمان- سلامت روان انسان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مريم انصاري- ابراهيم ميرشاه جعفري
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877