[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The Impact of Religiosity and Religious Orientation on the Mental Health of the Students of University of Mazandaran
عنوان فارسی بررسی اثرات دين داری و جهت گيری دينی بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه مازندران
عنوان مختصر دوفصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد
کد مقاله (doi) 1387
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of this study is to explore the correlation between religion and mental health. Therefore، using some socio-psychological theories، the study seeks to investigate the relationships between religiosity، religious orientation، perceived social support، and optimism with mental health of university students. The study has been conducted via survey method and data collected by self-administered questionnaire. The universe of the study was 7083 undergraduate students of the University of Mazandaran. Overall، 405 students were chosen through proportional stratified random sampling method as subjects of the study. The descriptive results of the study showe that on the basis of GHQ-28، 55/7 percent of the students recognized as having proper mental health، while 44/3 percent of them suspected to mental disorders. In addition، almost 60 percent of the students reported high degree of religiosity and religious orientation of majority of them was external. Moreover، two-thirds of the students enjoyed middle optimism and more than half of them، perceived high degree of social support. Furthermore، the results of the Analysis of Variance (ANOVA) show that mean numbers of mental health was significantly different by degree of religiosity، internal religious orientation، degree of optimism، and degree of social support. Applying multivariate regression analysis، however، it has been appeared that the degree of students’ mental health was under direct influence of such variables as perceived social support، degree of optimism، and internal religious orientation; while external religious orientation and degree of religiosity had indirect effects on the degree of students’ mental health، through increasing social support and optimism. The implication of the study is that internal religious orientation is the most effective factor to improve the mental health of students، as compared to degree of religiosity and external religious orientation.
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به دنبال توصيف و تبيين رابطه دين با سلامت روان می باشد. بدين منظور سعی شده تا با به کارگيری برخی از نظريه های اجتماعی- روانی، رابطه بين ميزان دين داری، نوع جهت گيری دينی، ميزان حمايت اجتماعی ادراک شده، و ميزان خوش بينی با ميزان سلامت روان مورد بررسی قرار گيرد. پژوهش حاضر به صورت پيمايشی صورت گرفته و داده های مورد نياز با استفاده از پرسش نامه خود اجراء گردآوری شده است. نمونه آماری تحقيق شامل 405 نفر از دانشجويان بوده اند که از بين 7083 نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شده اند. نتايج توصيفی تحقيق حاکی از آن است که بر اساس مقياس سلامت عمومی (GHQ-28)، 7/55٪ از دانشجويان سالم تشخيص داده شده اند. همچنين حدود 60 ٪ از دانشجويان دارای سطوح بالايی از دين داری بوده و جهت گيری دينی اکثريت آنها، جهت گيری بيرونی بوده است. ضمن آنکه دو سوم دانشجويان از خوش بينی متوسط و بيش از نيمی از آنان از حمايت اجتماعی زياد برخوردار بوده اند. آزمون تفاوت ميانگين ها نشان داد که ميانگين نمره سلامت روان دانشجويان بر حسب ميزان دين داری، جهت گيری دينی درونی، ميزان خوش بينی و ميزان حمايت اجتماعی تفاوت معنا داری داشته است. با اين حال، تحليل رگرسيونی داده ها حاکی از آن بوده است که به ترتيب متغيرهای ميزان حمايت اجتماعی، ميزان خوش بينی، و جهت گيری دينی درونی (به شکل مستقيم و معنادار)، و جهت گيری دينی بيرونی و ميزان دين داری(به شکل غير مستقيم از طريق تاثير بر حمايت اجتماعی و خوش بينی) بر ميزان سلامت روان دانشجويان تاثيرداشته اند. ازدلالت های تحقيق حاضراين است که جهت گيری دينی درونی در مقايسه باميزان دين داری ونيز جهت گيری دينی بيرونی، عامل مؤثرتری برای بهبود و افزايش سلامت روان محسوب می گردد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله mental health, religiosity, internal religious orientation, external religious orientation, degree of perceived social support, degree of optimism
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت روان، ميزان دين داری، جهت گيری دينی درونی، ميزان حمايت اجتماعی ادراک شده، ميزان خوش بينی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر محمداسماعيل رياحي ، دكتراكبر عليوردي نيا ، محمدرضا بني اسدي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862