[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی شکل گيری شخصيت ، تامين بهداشت روان و درمان اختلالات روان شناختی بر اساس نظريه خود تحقق دهی دينی
عنوان مختصر فصلنامه روان شناسي و دين
کد مقاله (doi) 1388
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پيش فرض اوليه اين پژوهش اين است که در منابع دينی، برای تغيير دادن رفتار انسان و دگرگون سازی حالت های او، روند خاصی دنبال شده است که می توان از آن به منزله فرايند شکل گيری شخصيت، راهی برای تامين بهداشت روان و روش درمانی بهره برد. اديان توحيدی، به ويژه دين اسلام همواره در صدد بوده اند انسان ها را از انسان محوری به خدا محوری، از دنياگرايی به آخرت گرايی، و از بت پرستی به خداپرستی سوق دهند. برای رسيدن به اين هدف، بايد گام های شش گانه ذيل طی شوند: 1. آگاهی دادن و شناساندن آنچه درست است و با واقعيت خارجی به مثابه حقيقت انطباق دارد (مقدمه ايمان آوری)؛2. تشويق به ايمان آوری به آنچه درست است به منزله واقعيت و باورهای پايه؛3. تشويق به عمل کردن به باورهای پايه؛4. آگاهی دادن و شناساندن آنچه نادرست است و با واقعيت خارجی به عنوان حقيقت انطباق ندارد؛5. تشويق به کفرورزی و انکار آنچه نادرست است؛6. تشويق به اجتناب و عمل نکردن به آنچه نادرست است. بر اساس اين پژوهش، مشابه اين گام ها در همه حالت های روانی ـ چه هنجار و چه نابهنجار ـ رخ می دهد. از اين رو، آدمی به چيزی ايمان می آورد؛ به آن عمل می کند؛ به طرف مقابل ايمان آورده خود کفر می رزد و از آن اجتناب می کند. از اين روی، برخی سازمان يافتگی ها را در خود به وجود می آورد و برخی سازمان يافتگی ها را از بين می برد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ايمان آوردن ، عمل کردن ، انکار باورهای پايه ، اجتناب
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رحيم ناروئي نصرتي ، محمود منصور
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862