[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی approach of Religion training regarding to reason-centered and faith-centered
عنوان فارسی رويکرد تربيت دينی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ايمان محوری
عنوان مختصر فصلنامه مطالعات تربيتي و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1389
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله One of the subjects which have long been obsessing the minds and spirits of deep-thinking believers is the relationship between religion in all aspects and scopes we can consider for it and the model of reason and rationality. The scope of religious studies is full of various and ever-emerging questions in this regard. There are diverse approaches to the relation between these two. Adopting each approach to this relation will result in a totally different method of to mack cleare the religion training، and a different way of explicating religious issues. In this paper، we deal with two approaches: reason-centered and faith-centered approaches. Our main research question is: Should we adopt a reason-centered or faith-centered approach to explicate the religion training? In case education system adopt the reason-centered approach to preaching the religion، what kind of rationality should be raised in this approach? And if it is faith-centered، what kind of faith should be considered? To answer these questions in this paper، we have elaborated on reason-centeredness and faith-centeredness، analyzed types of rationality and faith-centeredness، and discussed the suitable rationality and faith-centeredness for the religion training through education system.
چکیده فارسی مقاله يکی از موضوعاتی که از دير باز و بويژه در دوران اخير ، همواره ذهن و ضمير دينداران ژرف نگر را به خود مشغول داشته است ، ربط و نسبت دين در تمام ابعاد و ساحتهايی که برای آن می توان تصور کرد با انگاره عقل و عقلانيت است عرصه دين پژوهی آکنده از پرسشهای نو به نو و گونه گون در اين زمينه است و رويکردهای گوناگونی در ربط اين دو وجود دارد که با در نظر گرفتن هر رويکردی از ربط اين دو نحوه ارائه تربيت دينی از طريق نظام تعليم و تربيت تفاوتهای گسترده ای با همديگر پيدا خواهد کرد و نوع تبين مسائل دينی متفاوت خواهد بود ما در اين مقاله به تبين دو نوع رويکرد عقل محور و ايمان محور خواهيم پرداخت بر اين اساس سئوال اصلی ما در اين مقاله عبارت است از اينکه ، آيا درتبين دين از طريق نظام تعليم وتربيت بايد بر رويکرد عقل محور تاکيد کرد يا بر رويکرد ايمان محور ؟ اگر رويکرد و جهت گيری تعليم و تربيت در تبيين دين عقل محور باشد ، در اين رويکرد پرورش چه نوع عقلانيتی بايد مد نظر قرار گيرد ؟ و اگر رويکرد ايمان محور باشد ، چه نوع ايمان محوری بايد مورد توجه قرار گيرد ؟ از اينرو به منظور پاسخگويی به سئوالات مذکور در اين مقاله ضمن توضيح رويکرد های عقل محور و ايمان محور، انواع عقلانيت وايمان محوری مورد تحليل قرار گرفته و عقلانيت و ايمان محوری مناسب جهت تربيت دينی از طريق نظام تعليم و تربيت مورد بحث قرار می گيرد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله reason, centered approach, faith, centered approach, Education system, rationality, the religion training
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رويکرد عقل محور، رويکرد ايمان محور ، نظام تعليم و تربيت ، عقلانيت – تربيت دينی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خالق خواه ، مسعودي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877