[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه سلامت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
عنوان مختصر فصلنامه اصول بهداشت رواني
کد مقاله (doi) 1389
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عوامل مختلفی در سلامت روان نقش دارند .از ديدگاه روانشناسی شناختی –رفتاری افکارناکارامد و از نظر ديدگاههايی که بر معنويت تاکيد دارند هوش معنوی نقش اساسی در سلامت روان دارند . هدف: از اين رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارامد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال تحصيلی 88-87 پرداخته است . روش: نمونه شامل 370 دانشجو بود که دراين ميان 108پسر و255 دختر حضور داشتند. ايزار های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ4 ،پرسشنامه افکار ناکارامد (DAS) و پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی 24 _ (SISRI)5 بوده است .برای تحليل نتايج از روش همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی به روش ورود مکرر استفاده کرديم. يافته ها: نتايج نشان داد بين هوش معنوی و سلامت روان همبستگی مثبت معنادار(p نتيجه گيری: به نظر ميرسد از طريق کنترل و اصلاح افکارناکارامد ، همچنين از طرفی از طريق پرورش هوش معنوی می توان سلامت روان افراد را بهبود بخشيد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت روان ، افکارناکارامد ،هوش معنوی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله صديقه معلمي ،دكتر نورمحمد بخشاني، دكتر مهوش رقيبي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855