[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Studying the Status of Spirituality in Major Models of Mental Health
عنوان فارسی بررسی جايگاه معنويت در الگوهای عمده سلامت روان
عنوان مختصر فصلنامه روان شناسي و دين
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The present article deals firstly with three previous models of 'health'، challenged by emergence of a crisis in the sphere of health. The emergence of crises represent the proper time for coming to more advanced models of 'health'. Theoretical models of mental health، always ancillary to theoretical models of health، are also insufficient in explaining the related facts. Therefore، the scientific trend of psychology، with its negligence of spiritual dimensions in previous models of metal health، has been unable to be sufficient for describing، explaining and resolving the crises of mental health. Accordingly، it is necessary to establish a model with a consideration of spiritual dimensions. Of course، avoiding eclecticism and application of non-homogenous constructs inconsistent with spiritual dimensions، and paying attention to substantial difference between conceptions of 'soul'، 'self'، and 'spirit' are necessary.
چکیده فارسی مقاله اين نوشتار با روش تحليلی، به نقد و بررسی سه الگوی پيشين «سلامت» پرداخته است که با بروز بحران در حوزه سلامت دچار چالش شده اند. پديدآيی بحران ها، نشانگر زمان مناسب برای روی آوردن به الگوهای پيشرفته تر «سلامت» است. الگوهای نظری «سلامت روان» که همواره تابعی از الگوهای نظری سلامت بوده اند نيز در تبيين واقعيت های مرتبط ناکافی هستند. بنابراين، جريان علمی روان شناسی نيز با بی توجهی به ابعاد روحانی و معنوی در الگوهای پيشين سلامت روان، نتوانسته است برای توصيف، تبيين و انحلال بحران های سلامت روان کافی باشد. در نتيجه، تاسيس الگويی با توجه به ابعاد معنوی ضروری است. البته پرهيز از التقاطی نگری و به کارگيری سازه های ناهمگون و ناسازگار با ابعاد روحی و معنوی و در نهايت توجه به تفاوت ماهوی مفاهيم «روان»، « نفس» و «روح» نيز ضروری است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله health models, models of mental health, spirituality, the bio, psycho, social model
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوهای سلامت ، الگوهای سلامت روان ، معنويت ، الگوی زيستی ، روانی ، اجتماعی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رامين تبرائي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862