[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بهزيستی از ديدگاه دين و روانشناسی
عنوان مختصر فصلنامه روان شناسي و دين
کد مقاله (doi) 1388
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله نوشته حاضر، که بخشی از کتاب مقدمه ای بر روان شناسی مثبت است، به بررسی رابطه دين و معنويت با بهزيستی روان شناختی می پردازد. معنويت به تمايل انسان برای جست وجوی معنای زندگی از طريق تعالی نفس يا از طريق نياز به ارتباط با چيزی بزرگترو عالی تر ازخود انسان، اشاره دارد. از آنجا که دين به شکلی از جست وجوی معنوی اشاره دارد و با آداب و سنن رسمی و ويژه مرتبط است، در کانون اين بحث قرار می گيرد. البته، از منظر نويسنده، معنويت لزوماً به بافتی دينی وابسته نيست، اما ارتباط دينداری با سلامت روانی و جسمی ممکن است به علل و عواملی مرتبط باشد که اين عوامل، خود نتيجه دينداری هستند و در مقاله حاضر پژوهش های مرتبط با شش گروه از اين عوامل ارائه شده است که مهم ترين آنها پديدايی احساس معنی و هدف در زندگی توسط دين داری می باشد، شايع ترين راه های رسيدن به معنی بيشتر در زندگی بررسی و تجارب دينی و معنوی از جمله اين راه ها هستند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روان شناسی دين ، دين داری ، معنويت ، دين ، بهزيستی ، سلامت روانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نقد : مهديعباسي مترجم: مبين صالحي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862