[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Theory of spiritual needs from Islamic point of View and its correspondence with Mazlov's needs hierarchy
عنوان فارسی نظريه نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگيزه های مازلو
عنوان مختصر دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
کد مقاله (doi) 1386
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله This paper first has an overview on status and importance of needs in the field of psychology، and then due to the necessity of considering spiritual needs in needs hierarchy، deals with significance of spiritual needs on the basis of value thinking literature as well as related scholarly texts. Because of highly expansion of needs in the area "religious knowledge" beyond limit of human and his relations with self and others، in the present work، human's spiritual needs have been treated correspondent with Mazlov's needs pyramid in the form of 5 classes namely "existence needs"، "spiritual safety needs"، "need of love and friendship with God"، "need of self-esteem"، and "need of self-actualization and approach to God". Hopefully، such an approach can open a new door toward psychology of religion and highlights another dimension of human's needs not apparently considered in Mazlov's pyramid of needs.
چکیده فارسی مقاله در اين مقاله نخست مروری بر جايگاه و اهميت نيازها در حوزه روانشناسی ميگردد و در ادامه با توجه به ضرورت درنظر گرفتن نيازهای معنوی در سلسله مراتب نيازها، به بررسی اجمالی ادبيات تفکر ارزشی و نيز متون علمی موجود، درخصوص اهميت و جايگاه نيازهای معنوی پرداخته ميشود. در حوزه معرفت دينی گستره نيازها از محدوده انسان و روابطش با خود و ديگران به وسعت خدا و همه هستی بسط مييابد. با اين پيشفرض، نيازهای معنوی انسان متناظر با هرم نيازهای مازلو در پنج طبقه (نيازهای وجود، نيازهای ايمنيجويی معنوی، نياز محبت و دوستی با خدا، نياز کرامت نفس، نياز خودشکوفايی معنوی و تقرب به خدا) عنوان شده است. اميد است اين رهيافت، بتواند دريچه تازهای را به سوی روانشناسی مذهب بگشايد و بُعد ديگری از نيازهای انسان را که به روشنی در هرم نيازهای مازلو به چشم نميخورد، برجسته نمايد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Need, Spirituality, Spiritual needs
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نياز، معنويت، نيازهای معنوی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمدصادق شجاعي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862