برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی استفاده از دعا به عنوان يک رويکرد معنوی در مداخلات روانشناختی با تاکيد بر دعاهای امام سجاد(ع) درصحيفه سجاديه
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حميد آسايش ، فاطمه حيدري ، نويسنده مسؤول: حميد آسايش
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1386
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۵۰
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دعا، مداخلات روانشناختی، صحيفه سجاديه
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف : امروزه مشکلات بهداشت روانی يکی از مسائل مهم و رو به افزايش در جوامع بشری به شمار می آيد و از سوی ديگر تعداد افرادی که معنويت و باورهای مذهبی را به عنوان يک رويکرد موثردر درمان مشکلات بشر به ويژه مسائل روانشناختی موثر می دانند در حال افزايش می باشد. در اين مقاله سعی بر اين است در حد توان جايگاه دعا در فعاليتها و مداخلات مرتبط با بهداشت روان تبيين شود و اشاراتی نيز به دعاهای امام سجاد(عليه السلام) در اين زمينه خواهد شد. نتيجه‏گيری : گفتگو با خدا که اشکال و شيوه های متعددی را به خود اختصاص می دهد، دعا يا نيايش نام دارد و صرف نظر از محتوا، دعا به عنوان يک رفتار معنوی اختياری برای برقراری ارتباط با معبود، تاثير بسزايی در پيشگيری و بهبود مسائل تهديد کننده سلامت روان مانند افسردگی، اختلالات اضطرابی، سوء مصرف مواد و ساير روانپريشيها و روان رنجوريها دارد. دعا در مذهب شيعه با ساير اديان متفاوت است و فرد دعا کننده فردی گناهکار و طرد شده از همه و هر جا نيست بلکه توجهات خاصی به فرد دعا کننده دارد. از ديدگاههای متفاوتی می توان به دعا نگاه کرد ولی هميشه اين نکته بايد در نظر گرفته شود که دعا و محتوی آن معانی مختلفی برای افراد دارد. همچنين نوع ساختار ادبی و نحوه قرائت دعا نيزدر ابعاد مختلف تاثير گذار است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781