برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی نقش مذهب در کاهش پرخاشگری
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سيدسلمان علوي ، مرتضي ثابت قدم ، سيامك امانت ، زهره نورايي ، اعظم حسيني
عنوان فارسی مجله فصلنامه روان شناسي و دين
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۱۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرخاشگری ، مسجد ، مذهب ، مراسم مذهبی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به بررسی نقش مشارکت افراد در مراسم مذهبی مساجد و برگزاری آداب مذهبی مشترک، در کاهش و کنترل پرخاشگری می پردازد. اين مقال با روشی توصيفی تحليلی و با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی 420 شرکت کننده در مساجد شهر اصفهان با 420 غير شرکت کننده در سال 1385 انتخاب گرديدند و با مقياس پرخاشگری از طريق پرسش نامه AGQ مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج نشان می دهد که، بين دو گروه (مسجدی و غير مسجدی) در ميزان پرخاشگری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنين بين دفعات حضور در مسجد و ميزان پرخاشگری رابطه معکوس وجود دارد؛ يعنی هر چه ميزان دفعات مراجعه به مسجد بيشتر باشد، از ميزان پرخاشگری کاسته می شود. همچنين ميزان پرخاشگری در مردان بيش از زنان و افراد مجرد بيش از افراد متاهل می باشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256