برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت
عنوان انگلیسی Relationship between Religiousness and Locus of Control and the Role of Gender Differences
نویسندگان مقاله سيدداود محمدي ، دكتر مهناز مهرابي زاده هنرمند
عنوان فارسی مجله فصلنامه پژوهشهاي روان شناختي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1385
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، مکان کنترل، تفاوت های جنسيتی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Religious attitudes, Locus of control, Gender differences
چکیده فارسی مقاله ارتباط مذهب با مکان کنترل، از جمله موضوعات بحث انگيزی است که نتايج پژوهشی متناقضی به همراه آورده است. پژوهش های انجام شده درباره تفاوت دو جنس در زمينه مذهب و مکان کنترل نيز همسو نبوده اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل، و تفاوت های جنسيتی در اين متغيرها در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. داده های حاصل از 179 دانشجو (96 پسر و 85 دختر) در مقطع کارشناسی و در رشته های علوم فنی و مهندسی، علوم انسانی، و علوم پايه که به شيوه نمونه گيری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان دادند که در دانشجويان دختر، بين مذهب با مکان کنترل درونی ارتباط معنادار وجود دارد. ميانگين نمره دانشجويان دختر در نگرش مذهبی و مولفه های آن، به طور معناداری بيشتر از دانشجويان پسر بود، در حالی که ميانگين نمره دانشجويان پسر در مکان کنترل درونی به طور معناداری بالاتر از دانشجويان دختر بود. نتيجه اين پژوهش درباره ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل درونی می تواند اين تصور قالبی را که نگرش مذهبی قويتر، لزوما باعث به وجود آمدن مکان کنترل بيرونی در افراد مذهبی می شود، مورد ترديد قرار دهد. تفاوت دو جنس در نگرش های مذهبی و مکان کنترل نيز برای پژوهشگران، به خصوص روان شناسانی که در زمينه مذهب و تفاوت های دو جنس مطالعه می کنند، تلويحات مهمی در بردارد.
چکیده انگلیسی مقاله Little research has been done about the psychology of religion in Muslims، even though Islamic ideology، due to pervasive commands in almost every aspect of life، has really wide effects on its followers. The relationship between religious attitudes and locus of control has been of controversy، rendering paradoxical results. Observation of gender differences in religion and locus of control has not been congruent either. The aim of this research was to assess the relationship between religious attitudes and locus of control and the role of gender in these variables in a sample of Muslim university students. 179 undergraduate university students (96 male and 85 female) from three disciplines (humanistic، basic sciences، and engineering) were assessed for locus of control and religiousness through questionnaires. A relationship between religion and internal locus of control was found in female participants. There were significant gender differences in religion، in favor of females and in locus of control، in favor of males. These findings have some important implications for professionals and others; the association between religiousness and internal locus of control can result the disproval of this common stereotype that religious attitudes necessarily bring about an external locus of control. Females are more religious than males and males have more internal Locus of Control probably because of their different biopsychosocial conditions.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256